Logo van Logonest

x

x

x

x

x

x

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LOGONEST.NL

De algemene voorwaarden van Logonest die hier beschreven staan zijn van toepassing op de diensten van Logonest. Hiermee wordt bepaald onder welke voorwaarden de informatie en diensten aan bezoekers op www.logonest.nl beschikbaar worden gesteld.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle bezoekers van deze website hebben de toestemming om gratis gebruik te maken van de content onder de voorwaarde dat de inhoud niet wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier ter beschikking gesteld wordt aan andere partijen. Het is niet toegestaan om voor commerciële doeleinden gebruik of misbruik te maken van de informatie op deze website. Het gebruik maken van content dat afkomstig is van deze website mag uitsluitend hergebruikt worden volgens de regels van het dwingend recht. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Logonest teksten, afbeeldingen, multimedia of andere content van deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom van alle inhoud behoort toe aan Logonest.

AANSPRAKELIJKHEID INHOUD

Er staan op deze website prijzen vermeld voor de diensten. Bij de vermelding van deze prijzen wordt gestreefd naar het tonen van een correct bedoelde prijs. Mocht er onverhoopt toch een foutieve prijs vermeld staan in de inhoud, geeft dat geen recht om een overeenkomst af te dwingen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor foutief getoonde prijzen die door een typefout tot stand zijn gekomen. Wij streven ernaar om de inhoud van deze website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Logonest aanvaard geen enkel aansprakelijkheid voor foutief getoonde prijzen.

PRIJSOPGAVE EN OVEREENKOMST

Het is mogelijk dat er zich veranderingen voordoen in de uiteindelijke prijzen als gevolg van veranderingen in de werkzaamheden. In dit geval zal dat altijd vooraf worden besproken met u. De tarieven en aanbiedingen die op deze website getoond staan, gelden niet automatisch en onvoorwaardelijk voor nieuwe opdrachten. Alle prijzen worden exclusief 21% btw gepresenteerd en besproken. Indien er sprake is van opdrachten van bedrijven binnen de EU en buiten Nederland wordt het btw bedrag verlegd naar de opdrachtgever in het kader van intracommunautaire prestaties/levering. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de opdrachtgever voor de afdracht van btw in eigen land. Indien een particulier in de EU buiten en Nederland opdrachtgever is, wordt via de geldende regels btw in rekening gebracht. Er is sprake van totstandkoming van een overeenkomst tussen Logonest en de opdrachtgever op het moment dat er diensten worden geleverd aan de opdrachtgever na de eerste conceptronde.

Projecten worden afgesloten op moment dat Logonest tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen 7 dagen geen reactie van de opdrachtgever heeft ontvangen.

TERMIJN OPLEVERING VAN ONTWERPEN

Vanuit onze kant proberen we concepten binnen 48u op te leveren. De algehele looptijd is mede afhankelijk van de snelheid waarop de opdrachtgever reageert. De termijn van oplevering wordt vermeld bij de opdracht, maar Logonest behoudt zich in het kader van drukte of andere onvoorziene omstandigheden het recht voor om de vermelde opleveringstermijn te verlengen met maximaal 7 dagen. Desondanks wordt er altijd gestreefd naar het opleveren van de diensten binnen de afgesproken en of vermelde termijn op de website. Per dienst wordt het aantal uur voor oplevering op de website vermeld.

LICENTIE, GEBRUIK EN BETALING

De ontwerpen in de vorm van grafische uitingen en websites mogen door de opdrachtgever niet worden gebruikt indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Evenmin indien de opdracht ongeacht welke reden dan ook eerder wordt beëindigd. Op moment dat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, kan de opdrachtgever het ontwerp voor eigen doeleinden gebruiken. Nadat de betaling is ontvangen, worden de gebruiksrechten overgedragen aan de opdrachtgever. Logonest maakt wel gebruik van het recht en eigent zich dat recht ook toe om verstrekte ontwerpen op eigen website, in de portfolio of in andere eigen uitingen te presenteren. Op facturen van Logonest wordt een betalingstermijn vermeld en daar dient de opdrachtgever zich aan te houden. Deze betalingstermijn betreft 14 dagen. Bij het verstrijken van de betalingstermijn staan wij in ons recht om een incassobureau in te schakelen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant.

De algemene voorwaarden kunnen zonder berichtgeving wijzigingen. Op deze pagina staan altijd de actuele voorwaarden vermeld.

Waar kunnen we je mee helpen?

Logonest.nl

Wij ontwerpen professionele logo’s, websites en volledige huisstijlen tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Staat de dienst dat je zoekt niet op onze website? neem dan contact met ons op!